Rozwiązywanie problemów

 • Błędy w transakcjach.

  Błędy w transakcjach

  Odrzucenie transakcji z komunikatem „błąd autoryzacji” oznacza, że na terminalu jest błąd połączenia z siecią komórkową lub Internetem w zależności od modelu urządzenia.

  Transakcja odrzucona z informacja „błąd klucza, wykonaj rozliczenie”.

  Komunikat oznacza, że konieczne jest wykonanie rozliczenia na terminalu. Rozliczenie wykonujemy przez wybranie żółtego klawisza, następnie wprowadzenie hasła 1234, naciśnięcie zielonego klawisza i wybranie Rozliczenie Dnia.
  Dokładny opis wykonania znajduje się w instrukcji aplikacji ePay, która dostępna jest do pobrania na stronie paytel.pl

  Odrzucona transakcja kartą na podpis.

  Jeżeli podczas transakcji sprzedawca nie potwierdzi zgodności podpisu lub nie podejmie żadnej decyzji w określonym czasie, to transakcja zostanie automatycznie anulowana.
  W takich przypadkach, gdy transakcja zostanie odrzucona, a Klienta już nie będzie w punkcie, można złożyć reklamację wysyłając e-mail z opisem sytuacji na adres teleserwis@paytel.pl, w załączeniu umieszczając kopię sprzedawcy i wydruk odmowy.

  UWAGA – transakcja nie może być starsza niż 3 miesiące.

  Kopia wydruku potwierdzenia transakcji.

  W sytuacji, gdy urządzenie nie wygenerowało kopii potwierdzenia (np. brak papieru lub zacięcie papieru w drukarce), osoba obsługująca terminal może wygenerować duplikat potwierdzenia transakcji. Należy na terminalu wybrać żółty klawisz, następnie wprowadzić hasło: 1234, wcisnąć zielony klawisz i wybrać Kopia Transakcji. W kolejnym kroku należy wprowadzić numer transakcji. W przypadku, gdy terminal nie wydrukował ani potwierdzenia transakcji, ani kopii dla klienta, należy wybrać w/w kombinację. Aplikacja domyślnie podstawia numer ostatniej wykonanej transakcji. Zaleca się w takim przypadku wygenerowanie dwóch kopii dla każdej ze stron transakcji.

  UWAGA – należy pamiętać, że możliwość wydrukowania kopii jest dostępna tylko przed rozliczeniem transakcji (Rozliczenie dnia).

  Błędnie wydrukowany kod doładowania (eVoucher).

  Jeżeli z terminala nastąpi błędny wydruk kodu doładowania, należy zgłosić reklamację. Reklamacja jest możliwa wyłącznie na obowiązującym formularzu reklamacyjnym, który należy przesłać drogą mailową, faksem lub pocztą tradycyjną na adres zawarty w umowie.
  Formularz reklamacyjny jest dostępny do pobrania na stronie internetowej paytel.pl

 • Błędy w urządzeniach

  Błąd połączenia na terminalu łączącym się za pomocą sieci internetowej.

  Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest restart terminala. Aby zrestartować terminal, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz żółty + kropka.
  Kolejno należy zweryfikować, czy internet w punkcie sprzedaży działa prawidłowo. Taką weryfikację wykonujemy poprzez sprawdzenie, czy na innym urządzeniu podpiętym do tej samej sieci uruchamiają się strony internetowe.
  Brak uruchomienia stron może oznaczać problem po stronie sieci internetowej, który należy zgłosić do operatora sieci.
  Jeżeli sieć działa poprawnie, a na terminalu nadal występuje błąd, połączenia, należy sprawdzić, czy kable łączące terminal z siecią są poprawnie podłączone. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z Teleserwisem.

  Błąd połączenia na terminalu komunikującym się za pomocą sieci komórkowej.

  Pierwszym krokiem, który należy wykonać jest restart terminala. Aby uruchomić ponownie urządzenie, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz żółty + kropkę.
  Jeżeli po tej czynności nadal występuje problem, skontaktuj się z naszym Teleserwisem.

  Rozliczenie dnia - zmiana godziny

  Chcąc zdefiniować nową godzinę raportu, należy wybrać w menu terminala pozycję Rozliczenie dnia dokładnie o preferowanej dla raportu godzinie. Kolejne podsumowanie zostanie wykonane automatycznie za 24 godziny. Każdorazowe ręczne wymuszenie raportu będzie oznaczać zmianę preferowanej godziny rozliczenia.

  Puste wydruki z terminala

  Puste wydruki z terminala mogą wynikać z kilku przyczyn:

  • Rolka papieru termoaktywnego może być włożona odwrotnie.
  • Rolka zainstalowana nie jest wykonana z papieru termoaktywnego.
  • Uszkodzenie drukarki, w takiej sytuacji konieczny jest kontakt z Teleserwisem.
  UWAGA – zaleca się wykorzystywanie dobrej jakości papieru termoaktywnego.

Inne tematy pomocy

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami