Rozliczenia płatności

 • Jaki jest koszt posiadania terminala?

  Podczas korzystania z Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosisz opłat za najem urządzenia, a oplata prowizyjna jest pokrywana przez Fundację do 100 tys. zł obrotu per terminal. W przypadku przekroczenia limitu obrotu, jak również po 12 miesiącach prowizje zostaną naliczone zgodnie z Umową. Przy współpracy komercyjnej kwoty prowizji są kompensowane z bieżących rozliczeń, a opłaty wynikające z najmu pobierane są na koniec każdego miesiąca.
 • Prowizja od transakcji.

  Podczas korzystania z Programu Polska Bezgotówkowa nie ponosisz kosztów akceptowania transakcji do momentu przekroczenia obrotu 100 tys. per terminal. Po tym okresie zostaną naliczone opłaty zgodnie z wcześniej wybraną ofertą.

 • Jak się zalogować do POK?

  Pierwszym krokiem do skorzystania z POK jest aktywacja konta. W momencie aktywacji terminala na podany w Umowie adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny do Portalu.

 • Gdzie pobiorę fakturę elektroniczną ?

  Faktury VAT dostępne są w Portalu Obsługi Klienta, w zakładce Faktury.

 • Kiedy otrzymam przelew za przyjęte transakcje?

  Przelewy są realizowane każdego dnia roboczego w systemie D+2 od momentu rozliczenia transakcji.
 • Jak prawidłowo rozliczyć fakturę?

  Faktura wystawiona przez PayTel jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Do opłaty za dzierżawę lub kupno urządzenia doliczany jest podatek VAT. Część prowizyjna jest zwolniona z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Gdzie znajdę szczegółowe zestawienie transakcji?

  Szczegółowe zestawienie transakcji znajduje się w Portalu Obsługi Klienta w zakładce Raporty.

 • Obsługa transakcji z podpisem.

  W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami prezentowanymi na ekranie terminala. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zwrócić szczególną uwagę na zgodność podpisu posiadacza karty. Błędna weryfikacja może skutkować utratą środków w procesie reklamacyjnym.

 • Realizacja transakcji zwrotu.

  Zwrot jest dostępny na każdym terminalu PayTel. Aby poprawnie przeprowadzić transakcje zwrotu zapoznaj się z instrukcją dołączoną do terminala lub skontaktuj się z konsultantem PayTel.

 • Rozliczenie dnia.

  Rozliczenie dnia dostępne jest w opcjach administratora aplikacji ePay. Należy nacisnąć żółty klawisz, następnie wprowadzić hasło 1234 i wybrać Rozliczenie Dnia. Po wybraniu pozycji generuje się raport wraz z wydrukiem. Szczegółowy opis realizacji Rozliczenia Dnia zawarty jest w instrukcji aplikacji ePay.

 • Kopia wydruku potwierdzenia transakcji.

  Kopia wydruku transakcji jest dostępna w opcjach administratora aplikacji ePay. Należy na terminalu wybrać żółty klawisz, następnie wprowadzić hasło „1234” i wybrać „Kopia Transakcji”. W kolejnym kroku należy wprowadzić numer transakcji, której kopię chcemy wydrukować.

  Uwaga! Należy pamiętać, że możliwość wydrukowania kopii jest tylko przed rozliczeniem dnia (Rozliczenie Dnia).

 • Kopia wydruku ostatniego raportu.

  Kopia wydruku ostatniego raportu jest dostępna w opcjach administratora aplikacji ePay. Należy na terminalu wybrać żółty klawisz, następnie wpisać hasło 1234, wcisnąć zielony klawisz i wybrać „Kopia ost. Rozlicz.” Po wybraniu następuje wydruk kopii ostatniego raportu.
 • Limity transakcji zbliżeniowych bez autoryzacji kodem PIN.

  Wszystkie urządzenia PayTel mają wdrożoną obsługę nowego limitu, który wynosi 100 PLN.
 • Limity SCA (Strong Customer Authentication) w związku z PSD2.

  Maksymalnie 5 transakcji zbliżeniowych z rzędu może zostać zaakceptowanych bez dodatkowej autoryzacji. Kolejna transakcja będzie wymagała podania kodu PIN. Limit kwotowy dla transakcji to nie więcej niż równowartość 50 EURO, czyli około 210 PLN, z kolei suma transakcji następujących po sobie nie może przekroczyć 150 EURO, czyli około 640 PLN.

Inne tematy pomocy

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami