Program Polska Bezgotówkowa

 • Czym jest Program Polska Bezgotówkowa?

  Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Fundatorem, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, organizacjami płatniczymi Visa i Mastercard w celu realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Jaki jest cel Programu?

  Fundacja zajmuje się działaniem w celu poszerzania sieci akceptantów elektronicznych instrumentów płatniczych w punktach handlowo-usługowych.
 • Najważniejsze pojęcia.

  Agent rozliczeniowy – Dostawca prowadzący działalność w zakresie świadczenia usługi płatniczej, umożliwiającej wykonanie transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring).

  Akceptant – Odbiorca inny niż konsument, na rzecz, którego agent rozliczeniowy świadczy usługę płatniczą. Innymi słowy jest to osoba fizyczna lub prawna, która podpisuje umowę z agentem rozliczeniowym, na mocy, której zostaje zainstalowany terminal z możliwością przyjmowania transakcji bezgotówkowych.

 • Jakie są kryteria przystąpienia do Programu?

  Do Programu Polska Bezgotówkowa może przystąpić przedsiębiorca, który nie posiadał terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym) w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Jakie benefity otrzyma przedsiębiorca przystępując do Programu Polska Bezgotówkowa?

  W ramach Programu Polska Bezgotówkowa przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z instalacją terminali płatniczych, obsługą transakcji oraz tych związanych z najmem terminali przez okres 12 miesięcy lub przekroczenia obrotu 100 tys. zł liczonych per terminal.

 • Jak dołączyć do Programu Polska Bezgotówkowa?

  Wystarczy złożyć oświadczenie, które jest załączone do umowy. Poinformujemy Cię o zakwalifikowaniu się mailem.

 • Jak dokonać rejestracji w Programie Polska Bezgotówkowa?

  Wystarczy, że konfigurując ofertę w portalu wybierzesz opcję Polska Bezgotówkowa.

 • Jak wygląda proces weryfikacji?

  Po podpisaniu umowy online automatycznie rozpoczniemy weryfikację w systemach PayTel, Organizacji Płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa.
 • Jak długo trzeba czekać na informację o zakwalifikowaniu się do programu Polska Bezgotówkowa?

  Informacja o zakwalifikowaniu do Programu Polska Bezgotówkowa zostaje do Państwa wysłana w ciągu 48 godzin od momentu podpisania umowy online.

   

 • Czy można uzyskać dofinansowanie na więcej niż jeden terminal płatniczy?

  Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 3 terminale płatnicze we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno od momentu jego instalacji.

  Od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do 20 sztuk.

 • Jaki może być powód niezakwalifikowania się do Programu?

  Powodem niezakwalifikowania do Programu może być:

  • Współpraca z innym agentem rozliczeniowym w ramach Programu,
  • Posiadanie przez okres ostatnich 12 miesięcy terminala płatniczego (umowy z agentem rozliczeniowym),
  • Błędne dane wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym.
 • Ile razy można przystąpić do Programu Polska Bezgotówkowa?

  Do Programu Polska Bezgotówkowa można przystąpić tylko raz.

 • Co się stanie, jeśli wystąpię jednocześnie do dwóch agentów rozliczeniowych z prośbą o przystąpienie do Programu?

  Jeżeli przedsiębiorca zgłosi się do Programu u dwóch lub więcej agentów rozliczeniowych, decyduje kolejność dokonania zgłoszeń do Programu przez agentów. Dofinansowanie jest możliwe tylko w ramach jednego dostawcy.

 • Czym jest Oświadczenie Akceptanta?

  Oświadczenie Akceptanta jest dokumentem określającym warunki konieczne do spełnienia celem przystąpienia do Programu Polska Bezgotówkowa. Oświadczenie to integralna część umowy, a za jego treść odpowiada Fundacja.

Inne tematy pomocy

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami