1. DEFINICJE
  1. Wyrażenia pisane wielką literą, które zostały zdefiniowane, należy rozumieć w następujący sposób:
   1. Portal – portal internetowy www.paytel.pl będący systemem stron www umieszczonych na serwerze IQ PL Sp. z o.o. i udostępniony za pośrednictwem Internetu; stanowi zbór dokumentów, plików, skryptów oraz innych rozwiązań połączonych relacyjnie.
   2. Platforma eShop – portal internetowy https://www.wybierzterminal.pl wchodzący w skład Portalu przeznaczony do zawierania umów pomiędzy PayTel oraz Użytkownikami niebędącymi konsumentami, określonymi w ramach Platformy eShop.
   3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   4. Log Systemowy – jest to informacja, jaką serwer rejestruje gdy powstaje połączenie pomiędzy nim a komputerem użytkownika przy każdym połączeniu, zawiera różne dane (np. Adres IP, adres URL, datę oraz godzinę), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie.
   5. Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
   6. Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
   7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
   8. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, w tym konsumenta, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Portalu.
 2. PRYWATNOŚĆ
  1. Informacje gromadzone przez PayTel
   1. Korzystając z Portalu bez logowania się do konta lub podania danych w ramach Platformy eShop Użytkownik jest anonimowy. Ogólne zasady połączeń relacyjnych w sieci Internet, na podstawie których tworzone są Logi Systemowe (np. Adres IP lub Cookies) są przez PayTel wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
   2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu, w tym Platformy eShop, dostępne są w zakładce Ochrona Danych Osobowych (https://wybierzterminal.pl/ochrona-danych-osobowych).
   3. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Portalu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: 
    1. czas nadejścia zapytania, 
    2. czas wysłania odpowiedzi, 
    3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
    4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
    5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik, 
    6. informacje o przeglądarce Użytkownika, 
    7. informacje o Adresie IP. 
   4. Dane wskazane w pkt 2.1.3 nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony.
   5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Platformy eShop, PayTel może wykorzystywać dane o wieku Użytkownika oraz może tworzyć statystyki które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwoli na ulepszenie Serwisu i jego struktury. Do ww. statystyk mogą być wykorzystane pliki Cookies zewnętrzne oraz narzędzia analityczne m.in. Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  2. Ochrona informacji gromadzonych przez PayTel
   1. Na Portalu znajdują się następujące formularze które wypełniane są przez Użytkownika i wymagają akceptacji klauzul:
    1. Formularz kontaktowy dla osoby zainteresowanej ofertą zatrudnienia:
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez PayTel z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.

      Oświadczam, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez kontakt z Teleserwis PayTel. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
    2. Formularz kontaktowy dla osoby zainteresowanej ofertą na terminal lub ofertą na terminal dla posiadaczy kas fiskalnych:
     1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 18000 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w zakresie informacji handlowo-marketingowych kierowanych do mnie przez PayTel z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.

      Oświadczam, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez kontak z Teleserwis PayTel. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
    3. Formularz zapisania się na szkolenie:
     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PayTel z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa w celu zapisania i przeprowadzenia szkolenia dla osób zainteresowanych lub już współpracujących z PayTel.
     2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 18000 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji w zakresie szkolenia dla osób zainteresowanych lub już współpracujących z PayTel.

      Oświadczam, że mogę wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez kontakt z Teleserwis PayTel. Wycofanie danej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
    4. Formularz ogólny do kontaktu z PayTel (umieszczony w zakładce „KONTAKT”).
     1. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 18000 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu informacji stanowiącej odpowiedź na uwagi wskazane we wniosku do PayTel z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 14, 02-092 Warszawa.

      Oświadczam, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez kontakt z Teleserwis PayTel. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
   2. Niezaznaczenie którejkolwiek z klauzul wymienionych w pkt 2.2.1.ii-iv uniemożliwi przesłanie formularza do PayTel.
   3. Proces wypełniania formularza zabezpieczony jest za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
   4. Powierzone informacje przetwarzane są przez PayTel z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymagania przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
   5. Dane Użytkowników podlegają przekazaniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
   6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
   7. PayTel może mieć obowiązek udzielenia zebranych przez Portal informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i przepisów prawa.
   8. PayTel informuje, że dane w postaci umożliwiającej identyfikację Użytkowników, których one dotyczą, nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
  1. Cookies są małymi plikami tekstowymi zawierającymi konkretne rodzaje informacji, które Portal przekazuje na Urządzenie Użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Portalu.
  2. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji Użytkownika, gdy powraca on do korzystania ze strony. PayTel nie korzysta z plików Cookies w celu uzyskania osobistych informacji z Urządzenia Użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku Cookies. Biorąc pod uwagę, że większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki Cookies, PayTel zwraca uwagę, że istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies. Jednocześnie zastrzega się, że wybór takiej preferencji może skutkować faktem, iż niektóre funkcje Portalu mogą wówczas nie działać poprawnie.
  3. Portal, w tym Platforma eShop korzysta z plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PayTel. Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika, jeśli są one absolutnie niezbędne do korzystania z witryny. PayTel wymaga zgody Użytkownika na wszystkie inne rodzaje plików Cookies.
  4. Cookies mogą zostać wykorzystane w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu, dzięki której Użytkownik ten nie musi na każdej podstronie Portalu akceptować informacji o powyższej Polityce. 
  5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe Cookies przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu przez czas określony w parametrach Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron sieci Internet (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, jednak może on dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. Instrukcje zarządzania plikami Cookies w zależności od używanej przeglądarki internetowej:
   1. przeglądarka Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   2. przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   3. przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
   4. przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
  6. W zakresie dopasowania treści strony, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, dane Użytkownika będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych poprzez Portal.
  7. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PayTel m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PayTel i wyłącznie zgodnie z poleceniami PayTel.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonującego się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W przypadku niepodania danych osobowych przetwarzanych w ramach plików Cookies możliwe jest ograniczenie możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu, w tym Platformy eShop.
 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
  1. Udostępnienie przez PayTel danych Użytkowników innym podmiotom może nastąpić gdy:
   1. Użytkownik jest zainteresowany szerszą ofertą i wymaga kontaktu strony trzeciej (np. dostawcy dodatkowych rozwiązań);
   2. została zgłoszona reklamacja, a rozwiązanie jej wymaga kontaktu ze stroną trzecią (np. bank lub organizacja płatnicza).
  2. Każdorazowo, gdy udostępnienie danych Użytkowników innemu podmiotowi okaże się niezbędne, Użytkownik zostanie o takim fakcie uprzednio poinformowany zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub usunięcia swoich danych. Usunięcie danych podczas realizacji procesu (realizacja reklamacji lub stworzenie oferty) spowoduje anulowanie działań, a usunięcie danych po zakończonym procesie jest niemożliwe do celów dowodowych (np. materiał zgromadzony do wyjaśnienia reklamacji).
  3. Przekazywanie danych Użytkowników do podmiotów trzecich odbywa się z zachowaniem tożsamych środków bezpieczeństwa, jak w przypadku przetwarzania dokonywanego bezpośrednio przez PayTel. W przypadku powierzenia danych osobowych PayTel korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych ze względu na charakter przetwarzanych danych oraz przy uwzględnieniu właściwych wymogów regulacyjnych.
 5. WYBÓR UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce udostępnić swoje dane. Większość zagadnień umieszczonych na Portalu jest dostępnych bez konieczności podawania danych. Jedynie formularze wymienione w pkt 2.2.1 wymagają podania danych Użytkownika. Wypełnienie formularzy stanowi dobrowolną decyzję Użytkownika, który może w każdej chwili zrezygnować z wypełnienia formularza i skontaktować się z PayTel w inny sposób (np. telefonicznie).
  2. PayTel w trosce o zapewnienie jak najdalej idącej ochrony informuje, że w związku z ciągłym rozwojem technologii i własnej oferty oraz zmianami w przepisach prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, o czym Użytkownik będzie informowany za pomocą Portalu.
  3. PayTel chcąc wychodzić na przeciw oczekiwaniom swoich klientów i Użytkowników jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji.  Z PayTel można skontaktować się elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce KONTAKT.
 6. ZASTRZEŻENIA
  1. PayTel informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone na Portalu mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  2. Prawa do Portalu jako całości przysługują PayTel, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do PayTel lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane na Portalu. Zarówno Portal jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.). 
  3. Użytkownicy Portalu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych na Portalu wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
  4. Na Portalu mogą być prezentowane również linki lub materiały zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone przez te podmioty. PayTel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów.
  5. PayTel zastrzega, że korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu, a w szczególności korzystanie z Platformy eShop może wiązać się z koniecznością weryfikacji podanych przez Użytkownika danych osobowych. Celem weryfikacji tożsamości może być wykonywanie obowiązków PayTel wynikających z przepisów szczególnych, w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.).