Transakcje bezgotówkowe. Jakie prawa ma konsument?

Płatności bezgotówkowe są niezwykle komfortowe, łatwe i szybkie w obsłudze oraz bezpieczne dla obydwu stron transakcji. Jak pokazują badania, systematycznie zwiększa się grupa Polaków, którzy jednoznacznie opowiadają się za tą metodą płatności, korzystając z niej na co dzień. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Polska Bezgotówkowa wynika, że Polska charakteryzuje się największą preferencją dla płatności bezgotówkowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a tego typu rozliczeniami woli się posługiwać aż 77% z konsumentów.
Prawo do wygody nie jest jednak jedynym, które przysługuje posiadaczom kart płatniczych. Dobrze jest znać pozostałe, by wiedzieć, czego klient może wymagać od odbiorcy płatności.

Nieautoryzowane transakcje

Jeżeli zdarzy się, że ktoś nieuprawniony wejdzie w posiadanie karty płatniczej lub kredytowej konsumenta, lub też pozna zapisane na nich dane, może dokonywać za ich pomocą płatności. Posiadacz środka płatniczego nie jest jednak w tej sytuacji skazany na utratę pieniędzy. Chroni go prawo do reklamacji transakcji nieautoryzowanych. Zostało ono rozszerzone w maju 2018 r. wraz z implementacją w Polsce unijnej dyrektywy PSD2.

Gdy właściciel karty stwierdzi nieautoryzowaną transakcję zrealizowaną na swoim rachunku bankowym, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do banku. Według tzw. zasady D+1 bank jest zobowiązany, by zwrócić mu skradzione pieniądze najpóźniej następnego dnia roboczego. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju transakcji online, które zostają przeprowadzone przy użyciu karty kredytowej i są potwierdzane danymi kartowymi wraz z kodem CVC/CVV2.

Reklamacje muszą być rozpatrzone w ciągu piętnastu dni (chociaż pieniądze konsument musi otrzymać następnego dnia po nieautoryzowanej transakcji; w ciągu 15 dni powinien jednak otrzymać informację, czy reklamacja została przyjęta i zwróconej kwoty nie musi do banku oddać).
Podejrzaną transakcję, która nie jest autorstwa posiadacza środka płatniczego lub której nie potwierdzał, powinien on zgłosić od razu po jej stwierdzeniu. Wg prawa ma na to jednak aż 13 miesięcy. W przypadku niedokonania zgłoszenia w tym czasie będzie odpowiadać do kwoty 50 euro.

Dyrektywa PSD2 stanowi, że banki mają prawo odmówić zwrotu środków jedynie, jeśli istnieje uzasadnione i należycie udokumentowane podejrzenie próby oszustwa ze strony klienta.

Bank ma oczywiście prawo do ochrony swoich interesów. Może dochodzić swoich racji w sądzie, próbując udowodnić klientowi np. rażące niedbalstwo czy umyślne działanie. Powinien jednak niezwłocznie zwrócić pieniądze po zgłoszeniu, gdyż przeprowadzenie dochodzenia w kwestii nieuprawnionej transakcji nie jest możliwe w ciągu jednego dnia.

Transparentność w zakupach.

Kolejne prawo wynikające z obecnych przepisów stanowi, że konsument nie powinien ponosić nieuświadomionych kosztów za opłacane bezgotówkowo usługi, szczególnie w transakcjach bez fizycznej obecności karty. W myśl PSD2 usługodawca nie może obciążyć klienta kwotą, której wcześniej kupujący nie znał.

Taka sytuacja może się zdarzyć np. gdy posiadacz karty wynajmuje samochód lub rezerwuje pobyt w hotelu przez telefon, potwierdzając jednocześnie dane transakcyjne niezbędne do opłacenia zaliczki. Zanim usługodawca zablokuje określoną kwotę, jest zmuszony poprosić klienta o autoryzację, precyzyjnie informując o finalnej kwocie transakcji.

Jeśli konsument dokonuje zakupów w sklepie stacjonarnym lub internetowym, nie może być także obciążony dodatkowymi kosztami danej usługi. Oznacza to, że cena towaru, którą widział, zanim autoryzował transakcję (a więc w sklepie internetowym to koszt towaru oraz dostawy), musi być tą, która ostatecznie zostanie potrącona z jego konta..

Zabezpiecza to interesy klientów, którzy mogą zgłosić bezzasadność kwoty, zareklamować transakcję i odzyskać swoje środki. Konieczność pisemnej autoryzacji transakcji działa także na korzyść punktów sprzedaży, które nie narażają się na ryzyko przeprowadzania nieuprawnionych transakcji, a także na niezadowolenie klientów.

Jeden rachunek na całą Europę

Częścią praw klienta są także jednakowe opłaty za transakcje bezgotówkowe realizowane na terenie całej Unii Europejskiej. Wszystkie opłaty transgraniczne powinny wynosić tyle, co opłaty za transakcje krajowe. Wystarczy obecnie jeden rachunek bankowy na całą UE. Ponadto posiadacza karty nie zaskoczą koszty transakcyjne np. przy wypłacie Euro z bankomatu za granicą – będą takie same jak w kraju.

Wszystkie obecne regulacje znacznie wzmacniają pozycję konsumenta korzystającego z płatności bezgotówkowych. Dzięki nim może poczuć się pewniej, używając kart płatniczych, szczególnie płacąc z ich użyciem w internecie, gdzie aktualnie stanowią najbezpieczniejszą metodę płatności. Usługodawcy powinni być jednak świadomi praw klientów, aby należycie wywiązywać się z obowiązków nałożonych przez nowe regulacje prawne.

Powiązane artykuły

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami