Obrót gotówką – kwestie bezpieczeństwa i kosztów

Korzystanie jedynie z gotówki w płatnych środkach transportu indywidualnego wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami oraz ryzykiem ponoszenia dodatkowych kosztów. Także inne branże tracą na operowaniu tradycyjnymi środkami płatniczymi. Na czym polegają te zagrożenia?

Gotówka a bezpieczeństwo kierowców

Jeżeli rozliczamy się w pojeździe tylko za pomocą gotówki, jest to sprzeczne z przyzwyczajeniami i oczekiwaniami klientów. Powszechne są obecnie płatności kartą i klienci oczekują możliwości zrealizowania transakcji elektronicznych także w środkach transportu. Transakcje bezgotówkowe są także szybsze i, co ważne od czasu pandemii koronawirusa, bardziej higieniczne i bezpieczne.

Przewożenie pieniędzy w pojeździe wiążę się także z niebezpieczeństwami dla kierowcy. Zdarzyć się mogą napaści rabunkowe na kierowców ze strony klientów. Raporty policyjne donoszą o wielu sytuacjach, gdy pasażer zamawiał kurs w miejsce z dala od oczu świadków, by ostatecznie zażądać od taksówkarza pieniędzy. Złodzieje potrafili uciekać się przy tym do bardzo brutalnych metod.

Gdy kierowca przewozi ze sobą niewielką ilość gotówki, preferując transakcje elektroniczne, pokusa rabusia, by dokonać kradzieży, jest mniejsza. Kierowca nie jest także narażony na ewentualne dolegliwe straty finansowe oraz przede wszystkim ryzyko utraty zdrowia lub życia. Dlatego też warto zmniejszyć szansę na zostanie napadniętym poprzez ograniczenie użycia gotówki podczas przewozów.

Czytelne rozliczenia z pracodawcą

W sytuacji, gdy kierowca operuje jedynie gotówką, jego pracodawca nie jest także w stanie w pełni oszacować wysokość przychodów z przejazdów, jak i finalnego wynagrodzenia należnego kierowcy. Oczywiście prowadzący pojazd ma obowiązek podczas sprzedaży biletów czy naliczania opłat za kurs korzystać z kasy fiskalnej, ale może się zdarzyć, że będzie przyjmował gotówkę bez jej użycia. Takie sytuacje oznaczają wymierną stratę dla przedsiębiorcy.

W przypadku transakcji bezgotówkowych każda płatność jest odnotowana w systemie, dzięki czemu pracodawca ma pełną świadomość, ile kursów się odbyło i za jaką kwotę. Przekłada się to nie tylko na brak ryzyka ewentualnych oszustw ze strony kierowców, ale także większe zaufanie do pracowników.

Dla korporacji taksówkarskich ma to szczególne znaczenie, jeśli nie pobierają stałej kwoty za przynależność do sieci. Często model rozliczeń z firmą jest oparty na opłatach procentowych od każdego wykonanego kursu. O ile firma ma świadomość, że przejazd został zamówiony, to nie wie już, jaki był jego cel i co za tym idzie, jaką kwotę zainkasował taksówkarz. Jeżeli przyjmie on opłatę lub jej część z pominięciem kasy fiskalnej dla korporacji będzie to oznaczało mniejszy zysk.

Bezpieczeństwo gotówki a sklepy

Operowanie gotówką wiąże się z niebezpieczeństwami i ryzykiem strat nie tylko w branży transportowej. O ile jednak napady na konwoje zdarzają się rzadko, to dla sklepów samo konwojowanie oznacza dodatkowe koszty.

Wg obowiązujących przepisów, przedsiębiorca ma prawo dokonywać przewozu pieniędzy we własnym zakresie. Mimo to jednak musi on zapewnić pracownikom ochronę fizyczną oraz zadbać o zabezpieczenie budynków i pojazdów.

Nasilenie tych środków zależy od wartości transportowanej gotówki. Jednostką obliczeniową jest w tym przypadku 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli przewożona kwota wynosi ponad 0,2 jednostki obliczeniowej, przedsiębiorca musi w tym celu już zatrudnić doświadczoną agencję ochrony.

Gdy ilość gotówki przekracza wysokość jednej jednostki obliczeniowej, pieniądze powinny być transportowane przeznaczonym do tego celu pojazdem – bankowozem. Posiada on osobny przedział służący do przewozu gotówki, dzięki któremu można zapewnić bezpieczeństwu przewożonej kwocie oraz konwojentom.

Wszystko to wiąże się dla przedsiębiorcy z dolegliwymi kosztami. Dlatego też opłacalne jest transportowanie jak najmniejszej ilości pieniędzy, tak aby procent wykorzystanej jednostki obliczeniowej był możliwie niski.

Warto korzystać z terminali

Akceptując transakcje elektroniczne, zmniejszamy obieg gotówki w pojazdach, obniżając ryzyko zagrożeń oraz koszty. Przede wszystkim jednak dajemy klientom szansę płacenia za transport szybko, komfortowo i dokładniew taki sposób, do którego są obecnie przyzwyczajeni.

Przekłada się to na większe zyski oraz wzrost satysfakcji podróżujących. Dlatego też warto zainwestować w nowoczesne terminale płatnicze, które oprócz płatności kartą umożliwiają klientom skorzystanie z wielu innych wygodnych funkcjonalności – dokonywania transakcji telefonem, zegarkiem czy z wykorzystaniem waluty karty.

Terminale mobilne mPOS to korzystna i obecnie niezbędna inwestycja w płatnych środkach transportu. W związku z tym warto, by każdy kierowca się w nie wyposażył.

Powiązane artykuły

Masz pytania?
Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń teraz, aby porozmawiać o najlepszym rozwiązaniu płatniczym dla Twojej firmy.

Skontaktuj się z nami